Poszkodowane jest niemowle

JEŻELI POSZKODOWANE JEST NIEMOWLĘ I NIE ODDYCHA, WYCIĄGNIJ JE Z FOTELIKA. PODTRZYMUJĄC DZIECKO POD PLECAMI ZACZNIJ PRZYWRACANIE CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH OD 5 ODDECHÓW RATOWNICZYCH SZCZELNIE OBEJMUJĄC NOS I USTA. JEŻELI NIEMOWLĘ NIE ZACZNIE ODDYCHAĆ ROZPCZNIJ UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ. UCISKAJ OPUSZKAMI DWÓCH PALCÓW – 30 UCIŚNIĘĆ. PO MINUCIE PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH WEZWIJ POMOC. ZADZWOŃ NA NUMER ARTUNKOWY 112. WRÓĆ DO POWTARZANIA UCISKÓW I ODDECHÓW– 30 NA 2. NIE PRZERYWAJ CZYNNOŚCI, CHYBA ŻE DZIECKO ZACZNIE REAGOWAĆ, ODDYCHAĆ LUB SIĘ PORUSZAĆ. W KAŻDYM INNYM WYPADKU KONTYNUUJ DZIAŁANIA AŻ DO PRZYJAZDU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO JEŻELI DZIECKO JEST ZBYT CIĘŻKIE, PRZYJMIJ WYGODNIEJSZĄ POZYCJĘ. PO UDANYM ZABIEGU UŁÓŻ DZIECKO NA BOKU I ZAPEWNIJ MU KOMFORT TERMICZNY.