X

Poszkodowany jest motocyklista. Jest nieprzytomny.

OTWÓRZ SZYBĘ KASKU I SPRAWDŹ REAKCJE POSZKODOWANEGO. ZAPYTAJ, „CO SIĘ STAŁO”. JEŚLI NIE ODPOWIADA, SPRAWDŹ CZY ODDYCHA. ZASTOSUJ METODĘ WZROK – SŁUCH – DOTYK. JEŚLI POSZKODOWANY MOTOCYKLISTA NIE ODDYCHA, ZDEJMJ MU KASK ŻEBY ROZPOICZĄĆ RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ. KLĘKNIJ OBOK GŁOWY MOTOCYKLISTY. JEDNĄ RĘKĘ PODŁÓŻ POD JEGO KARK, STABILIZUJĄC W TEN SPOSÓB JEGO KRĘGOSŁUP SZYJNY. DRUGĄ RĘKĘ ODEPNIJ PASEK POD BRODĄ MOTOCYKLISTY. TĄ SAMĄ RĘKĄ CHWYĆ ZA GÓRNĄ CZĘŚĆ KASKU I OSTROŻNIE GO ŚCIĄGNIJ. STARAJ SIĘ MIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH RUCHÓW NA BOKI. USTABILIZUJ GŁOWĘ OFIARY I ROZPOCZNUJ RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ.